Fahrt nach Dhulikhel (1300 m)

Tag 15: 29.04.2024
Start: 8:00 Uhr